Tràmits i preguntes

INSCRIPCIONS A ACTIVITATS

Per a poder inscriure's a les activitats que ofereix el Comitè Tècnic (cursos, clínics, tallers de formació, campus, tecnibàsquet...) cal que accediu a l'aplicatiu de pagament online de l'FCBQ. 

OBTENIR EL DIPLOMA DEL CURS DE NIVELL 0

Un cop s'ha superat tot el curs (part presencial, part no presencial i part complementària) l'FCBQ envia un correu electrònic informant que ja es pot passar a recollir el diploma del curs. Aquest tràmit és d'uns 2 mesos aproximadament des de la finalitazació del mateix. Ha de venir la persona interessada amb el seu D.N.I o una tercera si porta autorització i fotocòpia del D.N.I de la persona interessada.

OBTENIR L'HISTORIAL ESPORTIU

Per obtenir l'historial esportiu, cal venir presencialment a la seu de l'FCBQ en horàri d'atenció al públic. L'historial esportiu té un cost de 7€ i es lliurarà a la persona interessada o una tercera si aquesta porta una autorització i la fotocòpia del D.N.I de la persona interessada.

OBTENIR UNA CÒPIA DEL DIPLOMA O CERTIFICAT

Per obtenir la còpia del diploma d'algún curs de formació, cal venir presencialment a la seu de l'FCBQ en horàri d'atenció al públic. La còpia del diploma té un cost de 7€ i només es lliurarà a la persona interessada o una tercera si aquesta porta una autorització i la fotocòpia del D.N.I de la persona interessada. Pel que fa al certificat, aquest és gratuït i es pot demanar via correu electrònic a: tecnic@basquetcatala.cat

SOL·LICITAR HABILITACIÓ DE LLICÈNCIA

Per sol·licitar una habilitació de llicència per una temporada per entrenar un equip cal realitzar la preinscripció al curs pertinent (veure tota la informació) Quan l'interessat realitza el curs, l'FCBQ retorna el dipòsit. En cas de no realitzar el curs en dues convocatòries, l'FCBQ no retorna el dipòsit i es perd l'habilitació de llicència.

TRAMITAR LLICÈNCIA

Per tramitar llicència d'entrenador/a cada persona ha d'establir relació amb el club que cregui oportú. L'FCBQ valida a l'aplicatiu de llicències la formació de cada entrenador/a per tal que, quan algun club ho desitgi, li puguin tramitar llicència federativa.

VALIDAR PRÀCTIQUES DELS CURSOS

Per validar les pràctiques dels cursos d'entrenador (curs de Formació o Curs de Categoria Sènior) cal venir presencialment a la seu de l'FCBQ o a alguna Representació Territorial en horàri d'atenció al públic, o enviar les actes escanejades a tecnic@basquetcatala.cat. Caldrà enviar-ho o venir presencialment quan s'hagi completat tot el bloc sencer (130h (actes) + 20 h complementaries). Les hores complementaries amb clínics fora de l'FCBQ s'haurà de presentar el certificat corresponent.​

Please reload