Taller Més enllà del treball de pista, eines i
recursos per al treball fora de pista (TFP)

A qui va dirigit?

 

 • A tots els alumnes del Curs de Nivell 0 o Curs de Monitor per equips de categoria Minibàsquet i Passarel·la. Aquest és un dels quatre tallers que conformen la part complementària del Curs

 • A tots els entrenadors del programa de pràctiques del Curs Formació (1r Nivell Federatiu), del Curs d’Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curso de Entrenador Superior (FEB). El taller valida com a 4 hores del programa de pràctiques. 

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.

 

 

1. Objectius

 

 • Dotar de recursos als entrenadors per poder realitzar un treball de millora del jugador/a en diferents àmbits (tècnic/tàctic, físic, socioafectiu), en aquells moments en què no disposem de pista.
   

 • Despertar l’interès vers aquest treball i que siguin capaços de generar-­‐se el seu propi contingut en funció de les seves necessitats i els seus espais.

 

 

2. Continguts

 

 • Presentació del taller

 • Elecció de l’itinerari (treball tècnic/tàctic; treball físic; treball socioafectiu; treball amb lesionats).
   

 • Tècnic /tàctic
  Breu marc teòric
  Elaboració, exposició i vivenciació d’activitats.

   

 • Físic
  Breu marc teòric
  Elaboració, exposició i vivenciació d’activitats.

   

 • Socioafectiu
  Breu marc teòric
  Elaboració, exposició i vivenciació d’activitats.

   

 • Lesionats
  Breu marc teòric
  Elaboració, exposició i vivenciació d’activitats.

 

 

3. Formadors

 

 • Lluís Biosca: Diplomat en Magisteri amb especialització d’Educació Física. Entrenador Superior de Bàsquet.

 • Guillem Conde: Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Diplomat en Magisteri amb especialització d’Educació física. Entrenador de bàsquet categoria Sènior.

 • Anna Farrés: Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Diplomada en Magisteri amb especialització d’Educació Física. Entrenadora Superior de Bàsquet.

4. Durada, Preu i Inscripcions

 

 • El Taller té una durada de 4 hores i el seu preu és de 20€ 

 • El Taller s'ofertarà a través dels canals de comunicació habituals del Comitè Tècnic

 • La inscripció s'ha de realitzar a través de l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ (registrar-se el primer cop) o de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les seves representacions territorials en horari d'atenció al públic

 

 

5. Normativa

 

 

 • El taller es desenvolupa a la pista.

 • Cal ser puntual.

 • En cas de no assistir al taller, no es retornarà la quantitat abonada.

 • Durant el taller, no es pot fer cap tipus d'enregistrament ni fotografia.

 • Les persones que validen els tallers com a pràcticum o part complementaria han d'assistir a la totalitat de les 4 hores del Taller.

 • Les persones assistents han de portar material per prendre apunts i roba i calçat esportiu per realitzar-lo.

 • Els assistents han de mostrar una actitud de respecte i participativa en l’activitat

 • En cas de suspendre el taller per manca d'inscrits, es notificarà a través de l’adreça de correu electrònica facilitada en el moment de la inscripció.