Tallers de formació

Un taller és una activitat formativa, eminentment vivencial i pràctica. Tot i el suport teòric necessàri en tota formació, predomina la part pràctica com a exemple i refutament de la teoria.

 

Actualment, la Federació Catalana de Bàsquet ofereix els següents tallers de formació, com a part complementària del Curs de Nivell 0, Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) i Curs de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu) l'assistència als quals valida també com a 4 hores del Bloc de Pràctiques dels diferents cursos en cas que no s'hagin cursat anteriorment com a itinerari del propi curs

Independentment de la part complementària de cada curs, l'assistència als tallers és oberta a tothom qui tingui interès per a la seva formació continuada 

HABILITATS MOTRIUS
HABILITATS DIRECTIVES
TÈCNIC TÀCTIC
VALORS
COACHING APLICAT
CONTROL CÀRREGUES
EMBENATGE FUNCIONAL
RODES JOC COL·LECTIU
ATAC A ZONA
DETECCIÓ DE TALENTS
ESTADÍSTICA APLICADA
NOVES TECNOLOGIES
NEE

Gràcies a les

visites

Gràcies als

visitants