Taller de Pautes per entrenar a jugadors/es amb Necessitats Educatives Especials.

A qui va dirigit?

 • A tots els alumnes del Curs d'Especialització de "pautes per entrenar a jugadors/es amb Necessitats Educatives Especials". Aquest és el taller de la Part Presencial del Curs. 

 • A tots els entrenadors del programa de pràctiques del Curs Formació (1r Nivell Federatiu), del Curs d’Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curso de Entrenador Superior (FEB). El taller valida 4 hores del Programa de Pràctiques.

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.

 

 

1. Objectius

 

 • Generar coneixement i reflexió sobre les pautes a seguir per a entrenar jugadors o jugadores amb Necessitats Educatives Especials (NEE) tractant les següents discapacitats o trastorns: Discapacitat auditiva, Discapacitat visual, TEA, TDAH, Discapacitat motora i Síndrome de Down.

 • Conèixer i compartir propostes i formes de treballar de les persones assistents al taller.

 

 

2. Continguts

 

 • Discapacitat visual

 • Discapacitat auditiva

 • Sindrome de Down

 • TDAH - Trastorn per a dèficit d'atenció i hiperactivitat

 • TEA: trastorn de l'espectre autista

 • Discapacitat motora

 

 

3. Formadors

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Durada, Preu i Inscripcions

 

 • El Taller té una durada de 4 hores i el seu preu és de 20€. 

 • El Taller s'ofertarà a través dels canals de comunicació habituals del Comitè Tècnic.

 • La inscripció s'ha de realitzar a través de l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ (registrar-se el primer cop) o de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les seves representacions territorials en horari d'atenció al públic.

 

 

5. Normativa

 

 

 • El taller es desenvolupa a l'aula i a pista.

 • Cal ser puntual.

 • En cas de no assistir al taller, no es retornarà la quantitat abonada.

 • Durant el taller, no es pot fer cap tipus d'enregistrament ni fotografia.

 • Les persones que validen els tallers com a pràcticum o part complementaria han d'assistir a la totalitat de les 4 hores del Taller.

 • Les persones assistents han de portar material per prendre apunts i roba i calçat esportiu per realitzar-lo.

 • Els assistents han de mostrar una actitud de respecte i participativa en l’activitat.

 • En cas de suspendre el taller per manca d'inscrits, es notificarà a través de l’adreça de correu electrònica facilitada en el moment de la inscripció.

 

                      

 

Albert Valldosera Graduat en Educació Primària amb Menció a l'Atenció a la Diversitat (AD). Universitat Ramon Llull.

Entrenador 2n Nivell per l'FCBQ