Preus dels Cursos

A continuació es detallen els preus dels cursos, tan per alumnes inscrits per primera vegada com per alumnes repetidors.

Curs de Nivell 0

El curs de Nivell 0 sempre té el mateix preu, tan per alumnes inscrits per primera vegada com per alumnes repetidors

 • 190€ la part presencial i no presencial del curs​

 • 80€ la part complementària

 • 270€ el preu total del curs

Curs de Nivell 1 / Formació (1r Nivell Federatiu)

 • Bloc Comú: 80 €

 • Bloc Específic: 225 €

 • Bloc Complementari: 80 €

 • Projecte: 40 €

TOTAL: 425 €

Curs de Nivell 2 / Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu)

 • Bloc Comú: 80 €

 • Bloc Específic: 330 €

 • Bloc Complementari: 80 €

 • Projecte: 100 €

TOTAL: 590 €