Pre Inscripció al Cursos de Nivell 1 / Formació o Nivell 2 / Categoria Sènior

L'FCBQ permet poder realitzar una preinscirpció als curs de Nivell 1 / Formació (1r Nivell Federatiu) o al Curs de Nivell 2 / Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu) sempre i quan es tingui aprovat el curs anterior al que es vol efectuar la preinscripció.

Amb la PreInscripció realitzada s'obté una autorització de llicència d'entrenador/a per a una temporada (totes les autoritzacions de llicència caduquen a final de temporada, el dia 30 de juny).

L'interessat/da abona un dipòsit econòmic i signa el document conforme es compromet a realitzar els curs de formació pertinent que dóna dret a la llicència d'entrenador/a. Aquest dipòsit es retorna íntegrament en el moment d'inscriure's al curs.

Tots els tràmits es poden realitzar a la seu de l'FCBQ o a les seves Representacions Territorials en horari d'atenció al públic o bé de forma online seguint els següents passos:

1. Descarregar-se el document, completar-lo amb la informació requerida i signar-lo

                           Curs de Nivell 1 / Formació (1r Nivell Federatiu) click aqui

                           

                           Curs de Nivell 2 / Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu) click aqui

 

2. Realitzar el dipòsit de pagament via l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ

                           El dipòsit del Curs de Nivell 1 /  Formació (1r Nivell Federatiu) és de 240€

                           El dipòsit del Curs de Nivell 2 /  Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu) és de 340€  

3. Enviar el document degudament complementat i signat via correu electrònic a l'adreça tecnic@basquetcatala.cat