Llicència d'entrenador/a

A continuació es mostra la formació o situació formativa que cal tenir per poder expedir llicència federativa com entrenador/a d'un equip inscrit en les competicions que gestiona l'FCBQ. Veure el capítol sobre Els Entrenadors i Directors Tècnics del Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ (click aqui)

Titulacions i formació actual

Titulacions vigents amb formació anterior (ja no es cursa a Catalunya)