Llicència d'entrenador/a

A continuació es mostra la formació o situació formativa que cal tenir per poder expedir llicència federativa com entrenador/a d'un equip inscrit en les competicions que gestiona l'FCBQ. Veure el capítol sobre Els Entrenadors i Directors Tècnics del Reglament Jurisdiccional de l'FCBQ (click aqui)

Titulacions i formació actual

  • Les situacions d’autorització estan expenses de complir amb les hores  del bloc de pràctiques o part complementària o projecte. S’autoritza a tenir llicència d'entrenador/a per 1 temporada als entrenadors/es de Nivell 0, Curs de Nivell 1 / Formació i Curs de Nivell 2 / Categoria Sènior (amb el bloc específic aprovat). Per fer efectiva aquesta autorització cal enviar un correu electrònic a tecnic@basquetcatala.cat tot indicant-ho amb les dades de l'alumne (nom, cognoms i DNI)

 

  • Les situacions de preinscripció estan a expenses de que l’entrenador/a realitzi el curs pertinent. S'habilita llicència d'entrenador/a per 1 temporada com a màxim (sempre i quan es realitzi el curs. Si no es realitza es dóna una temporada més). Per tramitar les situacions de preinscripció cal omplir i signar un full (click aqui) de compromís i abonar un dipòsit de 240€ pel Curs de Formació i 340€ pel Curs de Categoria Sènior. En el moment d'iniciar el curs, aquest dipòsit és retornat. Si la persona no realitza el curs quan es convoca, l'entrenador/a perd el dipòsit i l'habilitació de llicència.

Titulacions vigents amb formació anterior (ja no es cursa a Catalunya) 

Gràcies a les

Gràcies als

visitants

visites