Cursos per entrenadors a Lleida (Nivell 0 i 1r Nivell Federatiu) . Setembre 2017 

 

El Comitè Tècnic de l'FCBQ convoca nous cursos federatius de Nivell 0 i de  Formació (1r Nivell Federatiu) per aquest estiu 2016 

 

MOLT IMPORTANT:

 

  • El dia que s'inicia cada curs, totes les persones inscrites (o el pare/mare/tutor legal en cas de ser menor d'edat) hauran de signar obligatòriament una Declaració Jurada conforme coneixen la informació del curs (veure la Declaració Jurada)

  • En el cas del curs de Formació (1r Nivell Federatiu) totes les persones que es trobin en situació d'haver abonat un Dipòsit a Federació (240€), han d'efectuar el pagament íntegre de l'import i demanar, a través de l'adreça tecnic@basquetcatala.cat i indicant un número de compte i adjuntant el rebut, el retorn del dipòsit. En cap cas es restarà a l'import del curs el dipòsit que ja s'ha abonat

Curs de Nivell 0 

 

El Curs de Nivell 0 és el curs Federatiu que substitueix l'antic curs d'iniciació i de Monitor. Aquest és un curs que no requereix de prova d'accés i que, en cas d'aprovar-lo, permet reconèixer tres assignatures del Bloc Específic del curs de 1r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol

 

Curs de Formació (1r Nivell Federatiu)

 

El Curs de Formació és el segon curs en l’itineràri de les formacions de la Federació Catalana de Basquetbol per poder exercir com entrenador/a

 

 

El curs de Formació és un curs federatiu, regulat per la Federació Catalana de Basquetbol

 

Inscripcions

 

Per a poder-se inscriure al Curs de Nivell 0 o el Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) cal:

  1. Efectuar la inscripció i el pagament mitjançant l'aplicatiu de l'FCBQ

  2. Enviar per correu electrònic a l'adreça tecnic@basquetcatala.cat la següent documentació:

  • DNI de l'alumne escanejat per davant i per darrere

  • Foto tamany DNI de l'alumne en format .jpg

 

La inscripció es pot fer també de forma presencial a la seu de la Federació Catalana de Basquetbol o en les diferents Representacions Territorials en horari d'atenció al públic.

  • Twitter - White Circle