Formació continuada

El Comitè Tècnic de l'FCBQ, a més dels cursos i formació reglada, organitza un seguit d'activitats com a formació continuada a fi de que els entrenadors es puguin anar actualitzant amb nous recursos, coneixements i experiències.

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ
TALLERS
CLÍNICS
TECNIBÀSQUET
DIA DE L'ENTRENADOR

Gràcies a les

visites

Gràcies als

visitants