Programa de Detecció i Perfeccionament

El Programa de Detecció i Perfeccionament és un programa tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol, destinat als nens i nenes de categoria Minibàsquet (1r i 2n any), que compta amb 36 centres a tot Catalunya, que es duu a terme durant tot l'any, que realitza tres trobades en tota la temporada i que conclou amb la realització d'un campus d'estiu exclusiu per a tots els jugadors i jugadores del programa.

El PDP és un programa molt prestigiós que compta, any rere any, amb més de 1000 jugadors/es d'arreu del territori català, que acumula ja més de 15 anys d'història i pel qual han passat jugadors i jugadores que actualment competeixen en les lligues més punteres del panorama nacional i internacional. 

 

 

Com funciona un centre del PDP?


Cada centre té un Cap de Centre, que és un entrenador amb una gran formació i experiència en l'ensenyament dels fonaments tècnic - tàctics a jugadors d'edat Mini.

 

El Cap de Centre és el màxim responsable i l'encarregat de fer el seguiment i coordinar-se amb els clubs que pertanyen a la seva àrea d'influència per tal de detectar els jugadors o jugadores que poden aprofitar una plaça.

Les activitats que es duen a terme al PDP són

 

  • Entrenaments: sessions d'hora i mitja un dia a la setmana. El programa comença la primera setmana d'octubre i acaba la primera de juny.

 

  • Trobades: durant l'any es realitzen tres trobades. Les trobades són partits (cada centre juga dos partits) amb altres centres on el més important és conèixer jugadors d'altres centres i posar en pràctica els continguts treballats. Les dues primeres són amb una altra província i en la final es concentren tots els centres en una mateixa seu. Les trobades es celebren als mesos de novembre, març i juny, sempre en diumenge matí (de 9 a 15h)

 

  • Campus d'estiu: el fet de formar part del PDP dóna dret a participar d'un campus d'estiu exclusiu pels jugadors/es del programa.

 

 

Què es treballa al PDP?


El segell d'identitat del PDP és el treball dels valors a partir del basquetbol. En els entrenaments, a més de dur a terme l'ensenyament- aprenentatge tècnic i tàctic dels principals fonaments i situacions de joc, es prioritza el treball de valors humans i esportius de forma específica. A més, també es treballen els hàbits esportius i els continguts propis de l'educació física de base.