Taller L'escola de bàsquet, un espai per al
desenvolupament integral de l'infant (EB)

A qui va dirigit?

 

 • A tots els alumnes del Curs de Nivell 0 o Curs de Monitor per equips de categoria Minibàsquet i Passarel·la. Aquest és un dels quatre tallers que conformen la part complementària del Curs

 • A tots els entrenadors del programa de pràctiques del Curs Formació (1r Nivell Federatiu), del Curs d’Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curso de Entrenador Superior (FEB). El taller valida com a 4 hores del programa de pràctiques. 

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.

 

 

1. Objectius

 

 • Formar els joves entrenadors perquè puguin desenvolupar la seva tasca d'una manera adient.

 

 

2. Continguts

 

 • Una part teòrica d'introducció per conèixer el context en què es mou una escola de bàsquet,. També per conèixer els objectius a assolir en funció de l'edat, que mai seran objectius de rendiment, sinó de desenvolupament i això implica un creixement transversal, oblidant-nos d'alguns principis teòrics de l'entrenament clàssic.
   

 • Una part pràctica de desenvolupament d'exercicis i sessions per tal de que siguin ells els que dissenyin exercicis que tinguin en compte els criteris teòrics explicats en la primera part i finalment integrar aquest exercicis en una sessió d'entrenament que tingui present el model de planificació establert d'antuvi per a aquesta pràctica.

 

 

3. Formadors

 

Ramón Jordana.

4. Durada, Preu i Inscripcions

 

 • El Taller té una durada de 4 hores i el seu preu és de 20€ 

 • El Taller s'ofertarà a través dels canals de comunicació habituals del Comitè Tècnic

 • La inscripció s'ha de realitzar a través de l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ (registrar-se el primer cop) o de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les seves representacions territorials en horari d'atenció al públic

 

 

5. Normativa

 

 

 • El taller es desenvolupa a la pista.

 • Cal ser puntual.

 • En cas de no assistir al taller, no es retornarà la quantitat abonada.

 • Durant el taller, no es pot fer cap tipus d'enregistrament ni fotografia.

 • Les persones que validen els tallers com a pràcticum o part complementaria han d'assistir a la totalitat de les 4 hores del Taller.

 • Les persones assistents han de portar material per prendre apunts i roba i calçat esportiu per realitzar-lo.

 • Els assistents han de mostrar una actitud de respecte i participativa en l’activitat

 • En cas de suspendre el taller per manca d'inscrits, es notificarà a través de l’adreça de correu electrònica facilitada en el moment de la inscripció.