Cursos d'Especialització

Els Cursos d'Especilització que oferim des del Comitè Tècnic de l'FCBQ tenen un format semipresencial amb una carrega horària de 30h

 

L'estructura dels cursos està formada per una part a distància (25h) una part presencial (taller de formació de 4h) i un examen final (1h). 

L'objectiu és poder aprofundir en els coneixements i temàtica proposada així com assistir a una part més pràctica i vivencial.

 

Els cursos d'especialització estan dirigits a totes aquelles persones interessades en la seva formació continuada, a més, validen 30 hores del programa de pràctiques dels cursos de l'FCBQ