Programa de pràctiques dels cursos de formació

1. Informació general

 

 

Un cop l’alumne/a comença el Curs de Formació (1r Nivell Federatiu) o el de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), ja pot començar a realitzar el Bloc de Pràctiques.

 

L’alumne/a ha de certificar un mínim de 150 hores de pràctiques mitjançant la suma d’hores de les activitats que proposa, regula i certifica la Federació Catalana de Basquetbol (punt 3)

 

 

2. Normativa general

 

 

  • Per validar les pràctiques cal que l’alumne/a entregui a tecnic@basquetcatala.cat els documents que acrediten les seves hores (actes, certificats de clínics, tallers, participació a campus...) juntament amb un model de sol·licitud que us podeu descarregar a l'apartat 4. (S'ha d'entregar amb les 150h acabades)

  • No hi ha termini temporal per a presentar les pràctiques. En aquelles activitats que la seva normativa ho permet, es mantenen les hores ja certificades.

  • El fet de no superar una activitat de pràctiques (entrenador/a ajudant de PDP, monitor/a de campus...) prohibeix que l’alumne/a pugui tornar a realitzar aquesta activitat en temporades posteriors.

  • Per sol·licitar plaça (en aquelles activitats que ho requereixin) cal completar el formulari que trobareu a continuació (punt 5)

 

 

3. Activitats de pràctiques

4. Validació pràcticum

Els alumnes que hagin finalitzat les 150h de pràctiques en la seva totalitat, hauran d'entregar el full de validació de pràcticum omplert i signat que podeu trobar a continuació:

5. Sol·licitar plaça de pràctiques

 

Els alumnes que vulguin realitzar les pràctiques, exercint com entrenadors/es ajudants en els programes del PDP o Segle XXI, cal que omplin i envïn el següent formulari.

 

Les altres activitats requereixen d'inscripció a mesura que es van ofertant.

 

Les dades del formulari seran tractades en un fitxer titularitat de l’FCBQ, essent la seva finalitat la gestió de la seva participació en les activitats de pràctiques i l'’enviament d’informació relacionada amb les seves activitats i promocions. Pot exercitar el dret d’accés, rectificació o cancel·lació, enviant un escrit amb una fotocòpia del DNI a l’Assessoria Jurídica de l’FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla de Guipúscoa, 27 o al mail lopd@basquetcatala.cat.

 

 

El teu missatge s'ha enviat correctament. Dies abans de l'activitat demanada, rebràs un correu informatiu. Gràcies