Taller de Scouting i pla de partit (SPP)

A qui va dirigit?

 

 • A tots els alumnes del Curs de Categoria Sènior. Aquest és un dels tallers que poden conformar la part complementària del Curs

 • A tots els entrenadors del programa de pràctiques del Curs d’Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curso de Entrenador Superior (FEB). El taller valida com a 4 hores del programa de pràctiques. 

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.

 

 

1. Objectius

 

 • Identificar i profunditzar els aspectes del scouting propi i del rival.

 • Analitzar els criteris per seleccionar la informació i filtrar aquella que volem transmetre al les jugadores.

 • Diferenciar entre scouting col·lectiu i scouting individual.

 • Conèixer els aspectes més rellevants en la preparació del partit.

 • Utilitzar la “plantilla de pla de partit” com a eina bàsica en la preparació del mateix.

 

 

2. Continguts

 

 • Els continguts del taller són:
  - Anàlisi en vídeo.
  - Informació a analitzar.
  - Informació que donem a les jugadores. Elements utilitzats per cridar l’atenció de les
  jugadores.
  - Rendiment ofensiu i defensiu: rival i propi
  - Aspectes a valorar: sistemes, tipus de llançaments, estadística tradicional, etc.
  - Anàlisis objectiu vs anàlisis subjectiu (valoració accions) del propi equip.
  - Scouting individual.
  - Com a millora individual (nostres jugadors).
  - Coneixement dels jugadors rivals: fitxa i vídeo
  - Elaboració del pla de partit: plantilla

 

3. Formadors

 

Marc Estany.

 

 

4. Durada, Preu i Inscripcions

 

 • El Taller té una durada de 4 hores i el seu preu és de 20€ 

 • El Taller s'ofertarà a través dels canals de comunicació habituals del Comitè Tècnic

 • La inscripció s'ha de realitzar a través de l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ (registrar-se el primer cop) o de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les seves representacions territorials en horari d'atenció al públic

 

 

5. Normativa

 

 

 • El taller es desenvolupa a l'aula.

 • Cal ser puntual.

 • En cas de no assistir al taller, no es retornarà la quantitat abonada.

 • Durant el taller, no es pot fer cap tipus d'enregistrament ni fotografia.

 • Les persones que validen els tallers com a pràcticum o part complementaria han d'assistir a la totalitat de les 4 hores del Taller.

 • Les persones assistents han de portar material per prendre apunts

 • Els assistents han de mostrar una actitud de respecte i participativa en l’activitat

 • En cas de suspendre el taller per manca d'inscrits, es notificarà a través de l’adreça de correu electrònica facilitada en el moment de la inscripció