Dinamització grupal i resolució de conflictes (DG)

A qui va dirigit?

 

 • A tots els alumnes del Curs de Formació. Aquest és un dels tallers que poden conformar la part complementària del Curs.

 • A tots els entrenadors del programa de pràctiques del Curs d’Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curso de Entrenador Superior (FEB). El taller valida com a 4 hores del programa de pràctiques. 

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.

1. Objectius

 

 • Aprendre a detectar les diferents fases per les que passa un equip al llarg d'una temporada.

 • Saber dinamitzar un equip amb diferents objectius (cohesionar, treballar en equip i resoldre conflictes).

 

 

2. Continguts

 

 • Desenvolupament i eficàcia del grup: en aquesta part els alumnes aprendran a identificar les característiques del seu equip. Possibles necessitats en funció del moment en el que estan. Tot això es desenvoluparà a través dels següents punts:
  -La formació del grup dins un equip de bàsquet.
  -Fases de la vida d'un grup dins un equip de bàsquet.
   

 • Dinàmiques de grup: en aquesta part, els alumnes vivenciaran diferents dinàmiques per entendre tot el profit que es pot extreure de cada una d'elles. Estaran orientades als següents objectius:
  -Dinàmiques de coneixement: ideals per inicis de temporada per començar a conèixer a les persones amb les que compartiran tota la temporada.
  -Dinàmiques de col·laboració i cohesió: orientades a millorar el treball en equip, prenent consciència dels diferents rols que apareixen i les possibilitats de millora que podem detectar.
  -Dinàmiques de gestió de conflictes: orientades a resoldre conflictes habituals que s'han trobat com a jugadors o entrenadors (problemes entre jugadors, entre jugadors i entrenadors, amb famílies...)

 

 

3. Formadors

 

Jorge Dorado.
Isaac Pujol.

Àlex Rodríguez.

 

 

4. Durada, Preu i Inscripcions

 

 • El Taller té una durada de 4 hores i el seu preu és de 20€ 

 • El Taller s'ofertarà a través dels canals de comunicació habituals del Comitè Tècnic

 • La inscripció s'ha de realitzar a través de l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ (registrar-se el primer cop) o de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les seves representacions territorials en horari d'atenció al públic

 

5. Normativa

 

 

 • El taller es desenvolupa a la pista.

 • Cal ser puntual.

 • En cas de no assistir al taller, no es retornarà la quantitat abonada.

 • Durant el taller, no es pot fer cap tipus d'enregistrament ni fotografia.

 • Les persones que validen els tallers com a pràcticum o part complementaria han d'assistir a la totalitat de les 4 hores del Taller.

 • Les persones assistents han de portar material per prendre apunts

 • Els assistents han de mostrar una actitud de respecte i participativa en l’activitat

 • En cas de suspendre el taller per manca d'inscrits, es notificarà a través de l’adreça de correu electrònica facilitada en el moment de la inscripció