Taller de Lideratge Emocional (LE)

A qui va dirigit?

 

 • A tots els alumnes del Curs de Categoria Sènior. Aquest és un dels tallers que poden conformar la part complementària del Curs

 • A tots els entrenadors del programa de pràctiques del Curs d’Entrenador en Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu), dels cursos de 1r, 2n i 3r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol i del Curso de Entrenador Superior (FEB). El taller valida com a 4 hores del programa de pràctiques. 

 • A totes les persones interessades en la seva formació continuada.

 

 

1. Objectius

 

 • Conèixer els diferents tipus lideratge com a eina de creixement i aprenentatge d’un entrenador/a.

 • Vivenciar dinàmiques relacionades amb la direcció d’un equip de treball.

 • Entendre el lideratge des de diferents perspectives per obtenir un rendiment òptim.

 • Posar en pràctica les variables que intervenen en el lideratge d’un equip de bàsquet.

 

 

2. Continguts

 

 • Què és liderar? El lideratge en equips esportius.

 • Els quatre tipus de lideratge i les seves conseqüències.

 • Carismàtic

 • Autocràtic

 • Democràtic

 • Laissez-faire

 • Liderar des de l’entrenador/a.

 • Normes, alineament i cohesió social

 • Liderar des de la situació.

 • Funcions i responsabilitats, objectius grupals i individuals, cohesió a la tasca .

 • Activitats i dinàmiques de transferència a la realitat de l’entrenador/a.

 

3. Formadors

 

Mar Rovira.

 

 

4. Durada, Preu i Inscripcions

 

 • El Taller té una durada de 4 hores i el seu preu és de 20€ 

 • El Taller s'ofertarà a través dels canals de comunicació habituals del Comitè Tècnic

 • La inscripció s'ha de realitzar a través de l'aplicatiu de pagament de l'FCBQ (registrar-se el primer cop) o de forma presencial a la seu de l'FCBQ o a les seves representacions territorials en horari d'atenció al públic

 

 

5. Normativa

 

 

 • El taller es desenvolupa a l'aula.

 • Cal ser puntual.

 • En cas de no assistir al taller, no es retornarà la quantitat abonada.

 • Durant el taller, no es pot fer cap tipus d'enregistrament ni fotografia.

 • Les persones que validen els tallers com a pràcticum o part complementaria han d'assistir a la totalitat de les 4 hores del Taller.

 • Les persones assistents han de portar material per prendre apunts

 • Els assistents han de mostrar una actitud de respecte i participativa en l’activitat

 • En cas de suspendre el taller per manca d'inscrits, es notificarà a través de l’adreça de correu electrònica facilitada en el moment de la inscripció