Convalidacions

Convalidacions

 

El Departament d'Enenyament estableix la convalidació de crèdits de bloc comú i/o complementàri dels cursos de Tècnic Esportiu en Bàsquet amb les formacions següents

Gràcies a les

visites

Gràcies als

visitants