Centre de pràctiques

El Comitè Tècnic, a més de dur a terme les activitats i programes de cada àrea, acull estudiants de Batxillerat i de diferents graus i màsters que desenvolupen pràctiques professionals relacionades amb la seva formació.

 

Així, són diferents les vessants de pràctiques que es poden realitzar dins el nostre Departament, tutoritzades i assessorades pels propis Sots Directors d'àrea, que són els responsables tan de guiar i assessorar l'alumne com de coordinar-se amb el tutor de pràctiques del centre (Institut, Facultat...). Les pràctiques es poden desenvolupar en diferents àmbits:

 

  • Gestió esportiva

  • Disseny de programes tècnics

  • Disseny i organització d'esdeveniments esportius

  • Estudis de camp

  • Entrenament esportiu

  • Psicologia de l'esport

  • ...

 

 

El Comitè Tècnic està completament obert a poder establir relació amb qualsevol entitat (Instituts, Universitats...) a fi d'oferir places de pràctiques.

 

Actualment, el Comitè Tècnic manté una estreta col·laboració i acull alumnes de pràctiques de les següents entitats