Cursos federatius de Formació (1r Nivell Federatiu) i Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu)

 

El passat dissabte 13 de juny de 2015, al CAR de Sant Cugat del Vallès, es va aprovar a l'Assemblea Ordinària de clubs de l'FCBQ ofertar cursos de formació d'entrenadors de Formació (1r Nivell Federatiu) i de Categoria Sènior (2n Nivell federatiu)

 

Atenent la problemàtica i els terminis en els que s'ha aprovat aquesta via, l'FCBQ informa que serà flexible, en la propera temporada (2015 - 2016), de donar continuïtat a totes les situacions d'entrenadors que tenen abonat el dipòsit conforme es comprometen a realitzar el curs que es convoca.

 

A mesura que es vagin convocant diferents seus de cursos, l'FCBQ exigirà estar en possessió dels títols corresponents per expedir llicència d'entrenador/a.

 

MOLT IMPORTANT:

 

  • El dia que s'inicia cada curs, totes les persones inscrites (o el pare/mare/tutor legal en cas de ser menor d'edat) hauran de signar obligatòriament una Declaració Jurada conforme coneixen la informació del curs (veure la Declaració Jurada)

  • Totes les persones que es trobin en situació d'haver abonat un Dipòsit a Federació (240 o 340€), han d'efectuar el pagament íntegre de l'import i demanar, a través de l'adreça tecnic@basquetcatala.cat i indicant un número de compte i adjuntant el rebut, el retorn del dipòsit. En cap cas es restarà a l'import del curs el dipòsit que ja s'ha abonat

 

 

 

 

Curs de Formació (1r Nivell Federatiu)

 

El Curs de Formació és el segon curs en l’itineràri de les formacions de la Federació Catalana de Basquetbol per poder exercir com entrenador/a

 

Un cop aprovat el curs en la seva totalitat es pot rebre llicència federativa per exercir com entrenador/a de bàsquet d’un equip de preminibàsquet fins a un equip de categoria Sots-25 (inclosa).

 

El curs d’Entrenador de Formació en Basquetbol és un curs federatiu, regulat per la Federació Catalana de Basquetbol

 

 

 

El termini d'inscripció acaba quan s'acaben les places o comença el curs

 

 

 

 

Curs de Categoria Sènior (2n Nivell Federatiu)

 

El Curs de Categoria Sènior és el tercer curs en l’itineràri de les formacions de la Federació Catalana de Basquetbol per poder exercir com entrenador/a

 

Un cop aprovat el curs en la seva totalitat es pot rebre llicència federativa per exercir com entrenador/a de bàsquet de qualsevol equip que participi en una competició organitzada per l'FCBQ (Copa Catalunya inclosa)

 

El curs de Categoria Sènior és un curs federatiu, regulat per la Federació Catalana de Basquetbol

 

 

 

 

El termini d'inscripció acaba quan s'acaben les places o comença el curs

 

 

Inscripcions

 

Per a poder-se inscriure al Curs de Formació o de Categoria Sènior cal:

  1. Efectuar la inscripció i el pagament mitjançant l'aplicatiu de l'FCBQ

  2. Enviar per correu electrònic a l'adreça tecnic@basquetcatala.cat la següent documentació:

  • DNI de l'alumne escanejat per davant i per darrere

  • Foto tamany DNI de l'alumne en format .jpg

 

La inscripció es pot fer també de forma presencial a la seu de la Federació Catalana de Basquetbol o en les diferents Representacions Territorials en horari d'atenció al públic.